Skip to content Child's Gate to Learning

Vaiko vartai į mokslą


"Vaiko vartai į mokslą" (Child's Gate to Learning) organizacija įsikūrė 1998 m. Čikagoje su tikslu rūpintis Lietuvos rizikos grupės šeimų vaikais.

JAV "Vaiko vartai į mokslą" yra pripažinta kaip savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, registruota Ilinojaus valstijoje. Organizacija turi pavienių rėmėjų visur, o rėmėjų būreliai veikia šiuose JAV miestuose: Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan), Philadelphia (Pennsylvania), Sunny Hills (Florida), Washington, D.C.

Vaikų dienos centrai

Remiame centrus šiose vietovėse:

  Vilniuje
  Kaune
  Kazlų Rūdoje
  Šateikiuose
  Rumbonyse
  Užpaliuose
  Varėnoje
  Žemaičių Kalvarijoje

Projektai

Rūpinantis centrų vaikų ateitimi, iki šiol "Vaiko vartai į mokslą" programos komiteto dėka buvo paruoštos šios auklėjimo programos, kurios įgyvendintos centruose:

 • Bendra Charakterio ugdymo programa (antroji papildyta laida, 2010 m.)
 • D.R.A.S.A. (Drįsk Rūkalų Alkoholio ir Svaigalų Atsisakyti)
 • S.A.U. (Sąmoningos Asmenybės Ugdymas)
 • Žingsniai į prasmingą gyvenimą
 • SPARNAI (Socialinių problemų apžvalga ir įveika)

Maždaug kas antri metai, pradedant 2002 m. “Vaiko vartai į mokslą” organizacija sukviečia remiamų centrų direktorius ir darbuotojus į suvažiavimus / seminarus Kaune, kuriuose dalyviai turi progos susipažinti su programomis, išgirsti profesionalų pateiktų paskaitų, pabendrauti ir aptarti rūpimus klausimus liečiant darbą su rizikos grupės šeimomis ir jų prieaugliu.

Organizacijos siekiai

Organizacijos "Vaiko vartai į mokslą" misija:

 • Padėti sunkumus šeimoje išgyvenantiems vaikams Lietuvoje, sudarant palankias sąlygas mokymuisi ir vaiko asmenybės ugdymui.
 • Rūpintis kad remiamų centrų vaikai Lietuvoje lankytų mokyklas.
 • Remti rizikos grupės šeimų vaikus:
  • Skirti lėšų šių vaikų maitinimui.
  • Teikti reikalingas mokslo priemones.
  • Aprūpinti vaikus būtina apranga.
  • Skirti lėšų buitinėms, sporto ir užimtumo priemonėms.
 • Raginti Amerikos lietuvius, ypač jaunimą, savanoriškam darbui su centrų vaikais.
 • Puoselėti ir skatinti Centrų apylinkėse gyvenančiųjų savanorių paruošimą darbui ir veiklai centruose.

Ateities planai

Organizacija toliau puoselės savanorystę abipus Atlanto ir bendraus su remiamais centrais Lietuvoje, juos lankys ir parūpins reikalingą finansinę bei kitokią paramą.

Kaip su mumis susisiekti

Mūsų adresą ir kitą susijusią informaciją rasite Kontaktų puslapyje.